Kontakt


V Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 Konferencja dla przedsiębiorców

Ziemi Dzierżoniowskiej 

"Twój biznes - od małego do wielkiego"

w ramach Dni Przedsiębiorczości

i Akademii Przedsiębiorczości

„Twój biznes – od małego do wielkiego” to konferencja organizowana przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Loży Dolnośląskiej Business Centre Club oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju będzie sporą dawką wiedzy o możliwościach rozwoju biznesu oraz etyki w biznesie i budowania firmy w oparciu o fundamenty zasad odpowiedzialności społecznej.


Wydarzenie wpisane jest w Dni Przedsiębiorczości, organizowane corocznie przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz Akademii Przedsiębiorczości. Spotkanie będzie zastrzykiem wiedzy, okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a także cenną płaszczyzną wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej. Udział w nim jest bezpłatny.

Konferencja kierowana jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zarządzają firmą, oraz tych wszystkich, którzy mają pomysł na własny biznes. W ramach wydarzenia zaplanowane są wystąpienia przedstawicieli świata biznesu oraz praktyczne warsztaty.

Przedsiębiorcy otrzymają informacje dotyczące: zachęt inwestycyjnych; zwolnień podatkowych; zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki, dofinansowania działalności z funduszy europejskich i programów rządowych.

Szczegółowe informacje: 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. tel. 74 645 04 31, fpkpd@wp.pl, www.fpkpd.pl

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj

 

      IV Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

28 września 2016r. w Centrum Aktywizacji Społecznej odbędzie się  kolejne spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości : E- MARKETING: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TWORZENIU WŁASNEJ MARKI.Temat niezwykle ważny w efektywnym  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i promocji produktów i usług. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

           

 III  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

27 lipca 2016r. w Centrum Aktywizacji Społecznej kolejne spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości - aktualne zmiany w przepisach dot. umów z pracownikami, zakres kontroli PIP - informacje ważne i potrzebne każdemu przedsiębiorcy- zapraszamy.

 

           

 

 

 

    

   Nowy produkt bankowy z poręczeniem Funduszu

 

 

Bank Spółdzielczy  w Dzierżoniowie wraz  z Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. z dniem 22 czerwca 2016r. wprowadzają nowy produkt promocyjny - kredyt inwestycyjny pod nazwą LOKALNY ROZWÓJ” 

Główne założenia produktu:

Oprocentowanie kredytu5,5 % w skali roku.

Prowizja za udzielenie kredytu:

- dla stałych klientów – 1,0 %

- dla pozostałych – 2,0 %

Poręczenie Funduszu – tylko  1,0 % dla okresu poręczenia trwającego nawet do 60 miesięcy.

Cel  kredytowania:

- na finansowanie inwestycji min. zakup nieruchomości, nabycie środków trwałych (maszyn, narzędzi)

- na tworzenie nowych miejsc pracy

- na zakup wyposażenia firmy

- na rozwój firmy poprzez min. wprowadzenie nowego produktu/ usługi

Wysokość kredytu:

- do 100% wartości inwestycji zmierzającej do rozwoju firmy

- minimalna wartość kredytu :  20.000 zł

- maksymalna wartość kredytu:  82.000 zł

* - W przypadku zastosowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu pokrywającego cześć kapitałową wnioskowanego kredytu ponad wartość poręczenia kredytu – kwota maksymalna może wynieść 300.000 zł

- W przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy kwota maksymalna może wynieść 150.000 wraz ze standardowym zabezpieczeniem w postaci poręczenia FPKPD  Sp. z o.o. wys. 61.500 zł.

Okres kredytowania:

-59 miesięcy przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

Okres poręczenia:

-60 miesięcy przez FPKPD Sp. z o.o.

Okres trwania promocji: do 31.12.2016r.

 

 

Zakończenie Inicjatywy JERMIE

 

 Z dniem 01.01.2016 r. nie są dostępne środki w ramach Inicjatywy JERMIE na terenie Dolnego Śląska . Nowa perspektywa finansowa  na lata 2014-2020 umożliwi wdrożenie nowych projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 

 

Dnia 9 czerwca odbyło sie Walne Zgromadzenie Wspólników w siedzibie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierzoniowskiego.  W trakcie zgromadzenia omówiono tegoroczne działania, wnikliwie przeanalizowano sprawozdania finansowe z ubiegłego roku oraz wprowadzono zmiany umożliwiające  rozszerzenie działalności spółki . Fundusz od teraz nie tylko będzie poręczał kredyty i pożyczki zaciągane przez Benecjentów w instytucjach finansującyh,  ale również będzie miał możliwość  poręczania dotacji udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i starających sie o unijne środki w innych instytucjach. Poszerzenie oferty pozytywnie wpłynie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw powiatu dzierżoniowskiego oraz da im możliwość rozwoju  i przyczyni sie do stworzenia nowych miejsc pracy.  

 

 

 

II  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

Planujesz rozwój swojej działalności za granicą, udział w targach i promocje swoich produktów i usług na rynkach

międzynarodowych ? Możesz uzyskać aż 85% dofinansowania do działalności eksportowej i na w/w cele.

 8 czerwca o godzinie 16 : 00 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Nowowiejskiej 88 odbędzie się drugie spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z  terenu powiatu dzierżoniowskiego, podczas którego  zaprezentowane zostaną informacje na temat zbliżających się konkursów dotyczących rozwoju eksportu i innowacji dla MŚP w 2016 roku. Konkursy startują już pod koniec września  2016 roku. Na spotkaniu dowiesz się jak przygotować i wypełnić wniosek, aby skutecznie otrzymać dotacje. Spotkanie poprowadzi firma EuroPro GROUP posiadająca wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zapisz się już dziś - ilość miejsc ograniczona! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy możliwe pod numerem tel. 74/ 834-25-05 i e-mailowo:cas.dzierzoniow@gmail.com oraz fpkpd@wp.pl 

 

 

 

  Działaność Funduszu w 2015 roku- podsumowanie 

 

 

 W 2015 roku Spółka udzieliła 21 poręczeń na kwotę 811.784,04 PLN (słownie złotych: osiemset jedenaście  tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery  04/100) przy 56 poręczeniach na kwotę 1.979.078  PLN udzielonych w 2014 roku. 

Dzięki udzielonym w 2015 roku poręczeniom, powstała na terenie powiatu dzierżoniowskiego 1 nowa firma, utworzono 9 dodatkowych oraz utrzymano 7 dotychczasowych miejsc pracy.

Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 336 poręczeń na łączną kwotę 11.798.155,54  PLN (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć  54/100), dzięki którym, powstało na terenie powiatu dzierżoniowskiego 31 nowych firm, utworzono 170 dodatkowych oraz utrzymano 105 dotychczasowych miejsc pracy.

 

Poniższa tabela przedstawia w/w dane w rozbiciu na poszczególne gminy. 

L.p. Nazwa gminy Liczba poręczeń Kwota poręczeń (PLN) Nowe Utrzymane miejsca
pracy
Firmy Miejsca pracy
1. Gmina Miejska Dzierżoniów 125 4.593.342,86 6 55 45
2. Gmina Bielawa 93 3.006.762,74 14 68 33
3. Gmina Dzierżoniów 34 1.200.800,00 3 17 9
4. Gmina Piława Górna 25 815.300,00 3 11 9
5. Gmina Niemcza 11 213.250,00 2 3 2
6. Gmina Pieszyce 28 1.172.569,94 - 8 4
7. Miasto Wałbrzych 12 518.400,00 2 12 4
8. Gmina Łagiewniki 8 277.730,00 1 2 2

Razem

336 11.798.155,54 31 170 105

 

 

  Nowa Siedziba

 

Informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana siedziby Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. na nowy adres:

DZIERŻONIÓW, RYNEK 36/18.

 

 Nowy Prezes Funduszu 

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. powołano Panią Dorotę Sało na nowego Prezesa Funduszu FPKPD Sp.z o.o.